Partnerství s ISŠ Cheb

Firma ASTOS Machinery se stala partnerem ISŠ v Chebu při realizaci projektu
„Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“.

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

Hlavním cílem projektu (CZ.1.09/1.3.00/68.01143) je vytvoření adekvátních podmínek pro moderní výuku žáků, odpovídající evropskému standardu, získání moderního a kvalitního vzdělávací centra pro studenty a osoby určené k rekvalifikaci, a to všech věkových skupin, primárně ve spádové oblasti okresu Cheb. Cíl projektu spočívá v praktickém využití moderních strojů a techniky v učebnách a dílnách ISŠ Cheb, odbornější a důslednější připravenost studentů pro nácvik ve svých oborech, efektivnější využití výukových prostor specializovaných učeben, zavedení možnosti opakovaného individuálního procvičování studentů, zdokonalení podmínek pro ověřování znalostí a dovedností studentů v učebnách i v praxi, vytvoření podmínek pro nárůst studentů technických oborů, harmonizace standardizovaných postupů péče mezi školou a praxí, pružnější a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu s následným pozitivním uplatněním na trhu práce.
Více …

Fakulta strojní při ZČU v Plzni

Fakulta strojní při ZČU v Plzni patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. ASTOS Machinery spolupracuje na různých úrovních s touto fakultou již od roku 2006 a stala se tak jedním z nejužších partnerů z průmyslových firem.

Naši techničtí odborníci dlouhodobě a opakovaně spolupracují se studenty ZČU a to nejen z fakulty strojní, ale také z fakulty Designu (dříve Institut technického designu) a dalších fakult. Vzájemná spolupráce vede k obohacení o inovativní až neotřelé nápady studentů, kteří mají zase možnost čerpat zkušenosti z praxe.

Jako jeden z příkladů ocenění vzájemné spolupráce bychom chtěli uvést udělení Pamětního listu fakulty strojní předsedovi představenstva ASTOS Machinery v roce 2013.

Z celé řady projektů zde uvádíme několik návrhů a studií více zde

Fakulta strojni ZCUzcu-vysypka-studenti