Oznamovací systém

V případě, že máte podezření, že v naší organizaci dochází k možnému protiprávnímu nebo neetickému jednání, obraťte se na naši pověřenou osobu Mgr. Vlastu Kubíkovou, a to buď:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu kubikova@skvlegal.cz
  2. písemně na adresu: Mgr. Vlasta Kubíková, Příslušná osoba, Husova 2117, 256 01 Benešov
  3. nebo telefonicky na číslo: 607 738 338 (pondělí a středa 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00), hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván
  4. požádá-li o to oznamovatel, bude mu umožněno podat oznámení osobně na výše uvedené adrese Příslušné osoby