Vzhledem k stoupajícím individuálním potřebám našich zákazníků je samozřejmou součástí naší práce přijít i s originálními řešeními a zpracování celých projektů. Společnost ASTOS Machinery spolu se sesterskou vývojovou a konstrukční společností Machinery design pracují na vývoji a na speciálních řešeních. Konstruktéři obou společností jsou schopni vypracovat návrhy na nejrůznější technologické požadavky.

Z úspěšných projektů představujeme

Lisovna Toyota Motor Company – Rusko

Společnost ASTOS Machinery uspěla v náročném výběrovém řízení jako jediný ne-japonský dodavatel technologie pro novou lisovnu v Petrohradu, ve které se lisuje celá karoserie modelu Camry. Zadáním bylo realizovat automatickou dopravníkovou linku ke zpracování odpadu od dvou lisů KOMATSU, podle velmi individuálního zadání a s parametry splňující vysoké nároky na technickou úroveň a provozní spolehlivost předepsanou japonským zákazníkem.

Projekt vyžadoval celou řadu ojedinělých technických řešení, které museli skloubit naše evropské zkušenosti s předepsanými japonskými technickými požadavky. Společnost ASTOS se zadání zhostila velmi sofistikovaně a navrhla dopravníkovou linku se třemi článkovými dopravníky o celkové délce přes 90 m a vynášecí výškou 14 m. Linka byla zakončena výklopnou výsypkou z HARDOXU, která naplňovala 2 velkoobjemové kontejnery. Dopravní linka byla dimenzována na dopravní kapacitu až 10 t / hod. K zajištění automaticky řízeného procesu byla celá linka vybavena řídícím systémem Siemens S7, včetně rozvaděče a celou soustavou inteligentních prvků pro výměnu dat s lisy.

toyota-vykres-cele-linky

Toyota obrázek výsypka

Dopravníková linka vizualizace

Zdvihací zařízení (výtah) na třísky z obrobny – Česká republika

Zahraniční zákazník, který realizoval projekt optimalizace a zvýšení produktivity v ve své dceřiné společnosti v ČR, zadal požadavek na zpracování projektu zefektivnění odvádění špon z obrobny do centrálního kontejneru, který bude umístěn pod přístřeškem u haly.

Z důvodu prostorového uspořádání obrobny, požadavku na nasazení velkoobjemového kontejneru a jeho maximálního naplnění při zachování jedné úrovně podlahy, bylo našimi konstruktéry vyvinuto a realizováno zdvihací zařízení s automaticky řízenou výsypnou částí. Tím dosáhnul zákazník snížení potřeby na pracovní kapacity pro handling se šponami a zároveň vyšší bezpečnosti práce ve srovnání s původním řešením.

Lisovna pro automobilovou výrobu – Německo

Zadáním zákazníka bylo vyrobit automaticky řízenou dopravníkovou linku pro dva vysekávací a transferové lisy vč. reverzačního dopravníku s výkyvnými výsypkami, který má naplňovat dva velkoobjemové kontejnery. Řídicí systém Siemens spolu s čidly po celé lince a v podlaze zabudovanými váhami pro kontrolu maximální hmotnosti kontejnerů zajišťuje efektivní a spolehlivý automatizovaný provoz.

Výkon dopravníkové linky byl požadován dimenzovat na min. 3 t/hod.

Zařízení s automaticky řízenou výsypnou částí