Lamelový sedimentační systém filtrace nové generace

Účastníci projektu: Machinery Design s.r.o. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod.

Cílem projektu je vytvořit inovativní filtrační systém a kamerovou světelnou analýzu. Filtrační systém umožní dosahovat maximální možné čistoty řezných a chladicích kapalin, díky čemuž dojde k výraznému prodloužení životnosti stroje, snížení dopadů na životní prostředí a v neposlední řadě snížení finančních nákladů na elektrickou energii skrze malý příkon. Dále dojde také k úspoře zastavěné plochy filtračním zařízením. Přínos kamerové světelné analýzy bude spočívat především v přesnosti a úspoře času při vyhodnocování zkoušky znečištění řezných a chladicích kapalin, která se v současné době provádí na základě sítové metody.

Tento projekt (FW10010215-V1) je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

 

 

Návrh a ověření metody pro analýzu částic v provozních kapalinách pomocí mikroskopu s průtokovou celou

Cílem předkládaného projektu je vývoj a realizace měřící metody mikroskopické analýzy složení částic v provozních kapalinách pomocí průtokové cely. Komplexní hodnocení kvality a znečištění provozních kapalin s návazností na doporučení vhodného filtračního síta, potažmo filtračního zařízení. Pro provedení analýzy bude využita kombinace pokročilých technologií v podobě mikroskopu s velkým zorným polem.

Tímto počinem dojde k rozšíření aktuálně nabízeného produktového portfolia společnosti
ASTOS Machinery a získání velmi důležitých informací pro budoucí výzkumně-vývojové projekty.

Projekt
NÁVRH A OVĚŘENÍ METODY PRO ANALÝZU ČÁSTIC V PROVOZNÍCH KAPALINÁCH POMOCÍ MIKROSKOPU S PRŮTOKOVOU CELOU
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem poskytované služby je návrh a experimentální ověření metody analýzy částic různé velikosti v provozních kapalinách pomocí mikroskopu s průtokovou celou.

Plakát k projektu zde.

Publikováno: dne 5.1.2023