Fakulta strojní při ZČU v Plzni patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. ASTOS Machinery spolupracuje na různých úrovních s touto fakultou již od roku 2006 a stala se tak jedním z nejužších partnerů z průmyslových firem.

Naši techničtí odborníci dlouhodobě a opakovaně spolupracují se studenty ZČU a to nejen z fakulty strojní, ale také z fakulty Designu (dříve Institut technického designu) a dalších fakult. Vzájemná spolupráce vede k obohacení o inovativní až neotřelé nápady studentů, kteří mají zase možnost čerpat zkušenosti z praxe.

Jako jeden z příkladů ocenění vzájemné spolupráce bychom chtěli uvést udělení Pamětního listu fakulty strojní předsedovi představenstva ASTOS Machinery v roce 2013.

Z celé řady projektů zde uvádíme několik návrhů a studií více zde

Fakulta strojni ZCUzcu-vysypka-studenti