Opláštění strojů

Opláštění strojů patří k nejčastějším a zároveň k základním typům zakrytování strojů. Zde je kladen velký důraz na přístupnost k seřizovacím prvkům stroje a snadnou a rychlou demontovatelnost dílčích částí krytů pro servisní zásahy. Moderní design napomáhá zvýraznit unikátnost stroje a přitom zachovává splnění všech bezpečnostních požadavků. Všechna tato náročná kritéria se daří společnosti ASTOS Machinery a. s. úspěšně naplňovat, což dokazuje velký počet realizovaných zakázek různých typů opláštění.

Máte konkrétní požadavky? Kontaktujte nás prostřednictvím uvedených kontaktů.

WHN-Realizace

WHN-render