Filtrační stanice bubnová a centrální filtrační stanice

Jedná se o okruhová filtrační zařízení určená k filtraci mnoha druhů kapalin znečištěných mechanickými částicemi, jako je obrus při broušení, třísky při obrábění, okuje při tváření, kaly při mycích a kalicích procesech a jiné. Průchodem kapaliny přes FSB a CFS se
provozní kapalina zbavuje kontaminace a je opět použitelná v technologickém procesu. Obě zařízení projekčně zpracujeme dle individuálních parametrů a požadavků, jako je průtočné množství, druh filtrovaného média, viskozita, požadovaná hloubka filtrace,
vstupní koncentrace, velikost a tvar filtrovaných nečistot.

Definitivní nastavení parametrů a konfiguraci vám připravíme na základě předaných parametrů anebo vzorků kalů a kapalin k filtračnímu rozboru v naší zkušební laboratoři. Zařízení navrhneme s optimálními zástavbovými rozměry a potřebnými komponenty a bloky.

Příklad výrobní haly:

Příklad-výrobní-haly_CFS