Stoupající požadavky a nároky od zákazníků na nová inovativní, efektivní řešení na ASTOS Machinery vyústily v lednu 2013 k založení specializované konstrukční a vývojové společnosti Machinery Design s.r.o.

Tato společnost byla cíleně umístěna do Vědeckotechnického parku v Plzni, který je jeden ze dvou inkubátorů technologických inovativních společností podporovaných Evropskou unií. Tento Vědeckotechnický park sídlí v těsném sousedství se Západočeskou Univerzitou v Plzni. Společnost Machinery Design navázala na předchozí mnohaletou úspěšnou spolupráci mezi ASTOS Machinery a ZČU fakultou strojní.

Tým mladých inženýrů si dal za cíl přicházet s novými inovativními nápady, nacházet řešení, která by trvale zlepšovala a rozšiřovala skupinu výrobků ASTOS Machinery a v neposlední řadě zpracovávala celé ucelené projekty podle technologických zadání zákazníků ASTOS Machinery.


Machinery Design s.r.o.
IČO 29159016, se sídlem Teslova 1241/5a, Skvrňany, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27678.)

Pohled na budovu vývojového centra