Filtrační stanice s bubnovým filtrem

FSB250-MS300-Fermat-02
Filtrační stanice s bubnovým filtrem (FSB) a integrovanou přečerpávací nádrží, ČR
FSB250-MS300-FERMAT-STUDIE
Filtrační stanice s bubnovým filtrem (FSB) a více přečerpávacími nádržemi pro samostatnou separaci odpadu magnetickým separátorem.
FSB250-precerpavcka-2-HIPO
Filtrační stanice s bubnovým filtrem (FSB) a chladicím/topným systémem k temperaci kapaliny.