Získali jsme ocenění Lídr 2022

Ocenění Českých Lídrů zná své vítěze. Do letošního finále se dostalo 111 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky, mezi kterými jsme byli i my ASTOS Machinery a.s.. O výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau společně s porotou projektu.

Více informací o projektu naleznete zde.

Profesní vzdělávání našich zaměstnanců

V rámci neustálého profesní růstu našich zaměstnanců výroby a zlepšování výrobních i kontrolních procesů bylo v ASTOS Machinery a.s. ve druhé polovině roku 2020 provedeno praktické školení na nové metody sváření v rámci projektu „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.“ spolufinancováno EU.

Umění sváření je základním stavebním kamenem výroby všech produktů naší firmy, od článkových a magnetických dopravníků třísek, bubnové a vertikální filtrační stanice, krytování strojů, až ke kontejnerům pro třídění kovového odpadu. Nové metody tak přináší zefektivnění procesů a udržení stálé kvality naší výroby.

Proškolení svářeči získali Certifikát o absolvování školení s cílem zlepšení kvality svarů, technik svařování a proškolení nových metod sváření.

Pracovníci z oddělení řízení jakosti absolvovali školení a praktickou zkoušku pro Vizuální zkoušku svárů, díky čemuž obdrželi certifikát o zkoušce dle metodiky EN ISO 17 637 a EN ISO 5817.

Poděkování patří odbornému školiteli Ing. Pavlu Hránkovi ze společnosti PHP Welding s.r.o. Ing. Hránek je soudním znalcem v oborech svařování a základní materiály, svařovací a korozní inženýr.

Tato série školení pracovníků výroby a kontroly jakosti byla spolufinancována EU díky Operačnímu programu Zaměstnanost, který bude ukončen až na podzim tohoto roku.

OP PIK Aplikace – Výzva VII

Tento projekt je spolufinancován z EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vyhlašovatelem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Společnost ASTOS Machinery a.s. společně se svou dceřinou společností, konstrukční a vývojovou společností Machinery Design s.r.o. přináší svým výzkumem a vývojem na trh filtračních zařízení nová řešení.

Cílem projektu je nabídnout zákazníkovi nové kvalitní a inovované produkty a docílit zvýšení konkurenceschopnosti.

Doba trvání projektu → 11/2019 až 12/2022

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Společnost ASTOS Machinery a.s.za finanční podpory Evropské Unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, zahájila od 1.10.2019 projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. Kurzy jsou zaměřené především na počítačové znalosti, technické vzdělávání, účetnické a právní znalosti a na vybrané tzv. „měkké“ dovednosti. Předpokládané datum ukončení projektu je 30.9.2021.

Druhá etapa laserového pracoviště

V dubnu jsme úspěšně ukončili další etapu projektu laserového pracoviště pro významného německého výrobce v automobilovém průmyslu.Cílem projektu byla instalace konečné verze centrálního dopravníku třísek, který je umístěný v kanálu haly.

Jedná se o dva na sebe navazující dopravníky třísek o celkové délce 43,5m a šířce 1m. Rozteč článků dopravníku třísek je 160mm. Dopravovaným materiálem je odpad z laseru.

Výroba dopravníků třísek trvala celkem 14 týdnů a následná montáž 3 týdny. Na dokončení projektu se  podílelo 26 zaměstnanců ASTOS Machinery a.s.

Náhradní díly a repasování dopravníků třísek

Zvažujete náhradu dopravníků třísek?

Pro starší článkové dopravníky třísek ke strojům výrobců ZPS Zlín, Kovosvit, Piitler, Buderus, WMS Sinsheim a INDEX Vám zajistíme potřebné náhradní díly pro opravu či Vám již dosloužený dopravník třísek můžeme repasovat, případně jej vyměnit za nový modernější typ.

Před zamýšlenou opravou stávající článkový dopravník třísek prohlédneme a zkalkulujeme obě varianty, jak opravu, tak výměnu dopravníku.

V některých případech by náklady na opravu mohly převýšit cenu nového dopravníku, proto Vám můžeme nabídnout zaměření, design a výrobu kompletně nového dopravníku třísek nebo celého dopravníkového systému.

Pro další informace nás kontaktujte zde.

CDT-clankove-CNC

Výzkum a vývoj nových filtračních zařízení

Program: Aplikace

Tento projekt je spolufinancován z EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vyhlašovatelem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Společnost ASTOS Machinery a.s. společně se svou dceřinou společností, konstrukční a vývojovou společností Machinery Design s.r.o. přináší svým výzkumem a vývojem  na trh filtračních zařízení nová řešení. Cílem projektu je nabídnout zákazníkovi nové kvalitní a inovované produkty a  docílit zvýšení konkurenceschopnosti.

Doba trvání projektu → 2015 – 2019

 

CZ_VE_B_C

Pásový dopravník pro transport hotových dílů z lisů v automobilovém průmyslu

pd-olpe-06

Na základě poptávky významné lisovny v německu se konstrukčně, podle individuálních požadavků zákazníka, zhotovil pásový dopravník s robustní teleskopickou konstrukcí, tzv. Auslaufband. Dopravník disponuje šířkou pásu cca 2m, délkou 5m a teleskopickým vyložením 1,5 m. Všechny pohony jsou přizpůsobeny pomocí spojky Schmit k řízení frekvenčními měniči. Všechny pohyby dopravníku jsou napojeny na řídící systém z lisu, který vyžaduje vysoké nároky na kinematiku celého dopravníku. Mění se výška jedné i druhé strany v návaznosti na změny délky pásu s teleskopickým vyložením. Rychlost pásu dosahuje taktu až 60m za minutu.

Dopravníková linka pro drobné odstřižky z lisů

Sestava dvou článkových dopravníků  T 160 s robustní svařovanou konstrukcí  pro sestavu lisů od 250 do 500 tun. Pro vysokou přesnost jsou články svařovány robotem (viz obr.).

Sběrný dopravník je více než 60 m dlouhý a druhý, vynášecí článkový dopravník s délkou 24 m a převýšením 7 m. Součástí vynášecího dopravníku je otočná výsypka, která je ovládána řídícím systémem Siemens. Oba dopravníky jsou vybaveny standardními bezpečnostními spínači a celá linka je vybavena automatickým mazacím systémem. Výsypka vynášecího dopravníku je doplněna čidly, která hlídají jak naplněni kontejneru, tak automatické přestavění výsypky pro naplnění přistavěných kontejnerů.
Automatizovaná dopravní linka se bude montovat v průběhu října u zákazníka na Slovensku, v dceřiné společnosti významného německého dodavatele součástí pro automobilový průmysl. V současnosti se jedná o první etapu této dopravníkové linky, v roce 2017 se plánuje realizace etapy druhé.

img_2792-detail
články svařované robotem

Krytování brusky BHCR

_dsc_0304

Pro  významného českého zákazníka jsme v letošním roce vyrobili krytování speciální řady brusek.

Krytování bylo navrženo s pomocí externích designerů, výsledkem je vysoce moderní krytování ergonomického vzhledu, jak do kombinace barev, tak i tvaru. Krytování bylo vyrobeno a dodáno jako plná kapotáž pro jednu z  největších brusek BHCR 85/4000 CNC, které firma Fermat Machine Tool a.s. vyrábí.