Fakulta strojní při ZČU v Plzni

Facultatea de Mecanică din cadrul ZČU din Plzeň se numără printre cele mai vechi facultăți din cadrul învățământului superior din Plzeň. ASTOS Machinery cooperează cu această facultate la diferite niveluri încă din anul 2006.
Naši techničtí odborníci dlouhodobě a opakovaně spolupracují se studenty ZČU a to nejen z fakulty strojní, ale také z fakulty Designu (dříve Institut technického designu) a dalších fakult. Vzájemná spolupráce vede k obohacení o inovativní až neotřelé nápady studentů, kteří mají zase možnost čerpat zkušenosti z praxe.
Jako jeden z příkladů ocenění vzájemné spolupráce bychom chtěli uvést udělení Pamětního listu fakulty strojní předsedovi představenstva ASTOS Machinery v roce 2013.
Z celé řady projektů zde uvádíme několik návrhů a studií více zde

Fakulta strojni ZCUzcu-vysypka-studenti