Automatická dopravníková linka pro Toyota Motor Company

ASTOS Machinery byl v roce 2013 vybrán v celoevropském výběrovém řízení jako nejlepší dodavatel automatické dopravníkové linky pro novou lisovnu Toyota Motor Company v ruském St. Petersburgu. Na této lince jsou lisovány veškeré díly pro vnější karoserii modelu Toyota Camry.

Při projektu Toyota byl kladen důraz na technické řešení vyhovující náročným a detailním požadavkům japonských techniků a také na kvalitu provedení. V lednu 2014 byla provedena předpřejímka prvního dopravníku u ASTOS Machinery, které se zúčastnil tým 14 specialistů Toyota Motor Company.

Automatická linka se skládá celkem z 3 článkových dopravníků k lisům s roztečí 160 mm a o celkové délce 91 m, zakončená mohutnou kyvnou výsypkou z HARDOXU umístěné na ocelové konstrukci, pod níž jsou umístěny dva velkokapacitní kontejnery pro dopravovaný kovový odpad. Linka je dimenzovaná pro dopravní výkon až 10 t / hod. Skládá se ze dvou přímých článkových dopravníků o celkové délce 23 a 32 metrů a jednoho vynášecího článkového dopravníku v provedení „Z“ o délce 36m a vynášecí výšce 14m. Celá dopravníková linka je vybavena řadou ocelových konstrukcí, což jsou servisní plošiny, přechodové lávky, několikaúrovňové schodiště a podpěrné soustavy vynášecího dopravníku. Celková hmotnost linky přesahuje 110 tun.

Dopravníková linka je řízená řídícím systémem Siemens S7, který komunikuje s lisy KOMATSU a zpracovává celou řadu impulsů z mnoha senzorů a čidel pro zajištění všech náročných požadavků na bezpečnost práce, vysokou spolehlivost a dlouhou životnost zařízení.

Celá automatická dopravníková linka byla instalována v květnu 2014 a v létě byla uvedena i s lisy do provozu.

V roce 2015 Toyota Motor Company na základě spokojenosti s předchozí úspěšnou realizací opět oslovila ASTOS Machinery poptávkou na prodloužení prvního článkového dopravníku (23m) o 16m k dalšímu lisu. Toto prodloužení bylo realizováno v listopadu 2015.

V současnosti je dopravníková linka provozována ve třech směnách 7 dní v týdnu, pouze s krátkou technickou odstávkou lisů jednou v létě a jednou na konci roku, bez jakékoliv poruchy a přerušení provozu. Japonští manažeři a technici oceňují inženýrské schopnosti a výrobní dovednosti celého týmu ASTOS Machinery. To je jeden z mnoha důvodů, proč Toyota Motor Company i nadále spolupracuje s ASTOS Machinery a v roce 2016 se plánuje další dovybavení linky.

Přidávání komentářů není povoleno.