OP PIK Aplikace – Výzva VII

Tento projekt je spolufinancován z EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj, OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vyhlašovatelem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Společnost ASTOS Machinery a.s. společně se svou dceřinou společností, konstrukční a vývojovou společností Machinery Design s.r.o. přináší svým výzkumem a vývojem na trh filtračních zařízení nová řešení.

Cílem projektu je nabídnout zákazníkovi nové kvalitní a inovované produkty a docílit zvýšení konkurenceschopnosti.

Doba trvání projektu → 11/2019 až 12/2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Společnost ASTOS Machinery a.s.za finanční podpory Evropské Unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, zahájila od 1.10.2019 projekt Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. Kurzy jsou zaměřené především na počítačové znalosti, technické vzdělávání, účetnické a právní znalosti a na vybrané tzv. „měkké“ dovednosti. Předpokládané datum ukončení projektu je 30.9.2021.