Magnetyczne przenośniki wiórów

Przenośniki magnetyczne wiórów są przeznaczone do transportu wiórów lub jednostkowego odpadu materiałów magnetycznych z płynem lub bez.

DM-Magneticke

Produkujemy je w trzech podstawowych typoszeregach wymiarowych, w zależności od warunków eksploatacyjnych

Przenośniki mogą być wyposażone w stałe magnesy ferrytowe, stałe magnesy neodymowe lub w specjalne magnesy np. samariumcobalt dla wyższej odporności termicznej.

Podział według kształtu

Formularz zapotrzebowania do pobrania tutaj.