Przenośniki członowe do pras

Przenośniki członowe do pras stosowane są do transportu odpadu technologii prasowania metali. W celu zwiększenia wytrzymałości i żywotności przenośnika, zaleca się wzmocnienie skrzyni i taśmy specjalnym, materiałem odpornym na ścieranie HARDOX. CDT-clankove-lisum

Produkujemy w trzech podstawowych szeregach wymiarowych, określonych rozstawem członów taśmy:

  • na drobny odpad (do 0,5m) z rozstawem t=63
  • na średni odpad (do 1m) z rozstawem t=100
  • na duży odpad (od 1m) z rozstawem t=160

Podział według kształtu

Przenośniki do pras można zestawić w automatycznie sterowane linie, komunikujące z prasami i innymi urządzeniami peryferyjnymi. Dogląd nad niepełnieniem kontenera można osiągnąć na dwa sposoby.
  • Bądź poprzez obrotowe / przechylne nasypy wyposażone w sensory nieustannie śledzące wysokość poziomu odpadu, dochodzi przy tym do stopniowego równomiernego napełniania kontenera
  • za pomocą sensora masy kontenera. Dzięki powiązaniu całego systemu można uzyskać bezobsługową pracę linii.
Formularz zapotrzebowania do pobrania tutaj.
CDT-panel_siemens_2
CDT-panel_siemens