Separator magnetyczny

Separatory magnetyczne są przeznaczone przede wszystkim do wstępnego czyszczenia płynu chłodzącego z zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

MS-Magneticky-separator

Produkujemy w dwu podstawowych szeregach wymiarowych w zależności od przepływu:

  • MS 63 - max. przepływ 63l/min.
  • MS 100 - max. przepływ 100l/min.

Separatory magnetyczne są idealne w kombinacji z filtrem taśmowym. Oferujemy w prawym i lewym wykonaniu. Na życzenie klienta można wykonać ze zbiornikiem.

Oferujemy wykonanie większych separatorów zgodnie z indywidualnymi potrzebami.