Filtr taśmowy

Filtry taśmowe przeznaczone są do dokładnej filtracji płynu smarująco-chłodzącego. Dokładność filtracji dana jest zastosowanym typem tkaniny filtracyjnej w zależności od przepuszczalności czósteczek stałych, które podawane są w mikrometrach. Filtracja przebiega w automatycznych cyklach. Przystosowane są do montażu na zbiornik płynu chłodzącego i mogą być bez trudu kombinowane z separatorem magnetycznym.

PF-Pasove-filtry

Produkujemy w czterech podstawowych szeregach wymiarowych w zależności od przepływu:

  • PF 63 - max. przepływ 63l/min
  • PF 100 - max. przepływ 100l/min
  • PF 150 - max. przepływ 150l/min
  • PF 200 - max. przepływ 200l/min

Fltr taśmowy można wyprodukować także indywidualnie w kombinacji w celu osiągnięcia pożądanego przepływu, większego niż 200l/min. Oferujemy w lewej i prawej opcji.

Formularz zapotrzebowania do pobrania tutaj .