Stațiile de filtrare

Stațiile de filtrare iau naștere prin combinarea fi ltrului cu bandă, a separatorului magnetic și a rezervorului. Servesc pentru fi ltrarea lichidului de răcire la prelucrarea fi nă sau la lucrările de fi nisare prelucrare. Stațiile de fi ltrare le fabricăm până la capacitatea debitului de 200l/min. în cazul fi ltrării particulelor de până la 35 de microni. Cu ajutorul țesăturii de fi ltrare se poate obține o fi nețe de fi ltrare de până la 20 de microni cu limitarea debitului lichidului.
FS-Filtracni-stanice-vizualizace

Rozdělení podle množství průtoku

Oferim posibilitatea de fabricație pentru partea stângă și partea dreaptă

  • FS 63 – debit max. 63l/min.
  • FS 200 – debit max. 200l/min.

Stațiile de fi ltrare le livrăm cu dotarea în funcție de cerințele individuale ale clientului (pompe, separatoare de ulei, nivelmetre etc.). Schema electrică se poate adapta la cerințele clientului. Forma, capacitatea și modelul rezervorului se soluționează individual în funcție de necesitățile clienților.

FS-schema