Návrh a ověření metody pro analýzu částic v provozních kapalinách pomocí mikroskopu s průtokovou celou

Cílem předkládaného projektu je vývoj a realizace měřící metody mikroskopické analýzy složení částic v provozních kapalinách pomocí průtokové cely. Komplexní hodnocení kvality a znečištění provozních kapalin s návazností na doporučení vhodného filtračního síta, potažmo filtračního zařízení. Pro provedení analýzy bude využita kombinace pokročilých technologií v podobě mikroskopu s velkým zorným polem.

Tímto počinem dojde k rozšíření aktuálně nabízeného produktového portfolia společnosti
ASTOS Machinery a získání velmi důležitých informací pro budoucí výzkumně-vývojové projekty.

Projekt
NÁVRH A OVĚŘENÍ METODY PRO ANALÝZU ČÁSTIC V PROVOZNÍCH KAPALINÁCH POMOCÍ MIKROSKOPU S PRŮTOKOVOU CELOU
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem poskytované služby je návrh a experimentální ověření metody analýzy částic různé velikosti v provozních kapalinách pomocí mikroskopu s průtokovou celou.

Plakát k projektu zde.

Publikováno: dne 5.1.2023